Giải câu 5 trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 66 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cao su buna (polibuta–1,3–đien) có cấu tạo mạch như sau :

Viết công thức chung và công thức một mắt xích của polime.

Mạch phân tử của cao su buna thuộc loại mạch gì.

Bài làm:

  • Công thức chung :
  • Công thức một mắt xích của polime :
  • Mạch phân tử của cao su buna có cấu tạo mạch thẳng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021