Mạch nối tiếp, mạch song song là mạch như thế nào?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Mạch nối tiếp, mạch song song là mạch như thế nào?

Bài làm:

Mạch nối tiếp là mạch mà các dụng cụ điện được mắc nối tiếp với nhau. Hai dụng cụ điện được gọi là mắc nối tiếp với nhau khi tại đầu nối của hai dụng cụ này không nối với bất kì mạch điện nào khác.

Mạch song song là mạch mà các dụng cụ điện được mắc song song với nhau. Hai dụng cụ điện được gọi là mắc song song khi chúng có hai đầu nối chung.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021