Sắt có những tính chất vật lí gì?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Sắt

1. Tính chất vật lí

Sắt có những tính chất vật lí gì?

Bài làm:

Sắt là kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém nhôm.

Sắt dẻo nên dễ rèn. Sắt có tính nhiễm từ (sắt bị nam châm hút).

Sắt là kim loại nặng. Khối lượng riêng =, nóng chảy ở $1539^{o}C$

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021