Chỉ ra hình vẽ đúng đường truyền của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước

  • 1 Đánh giá

Ôn tập phần Quang học

1. Chỉ ra hình vẽ đúng đường truyền của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước

Chỉ ra hình vẽ đúng đường truyền của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước

Chỉ ra hình vẽ đúng đường truyền của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước

Bài làm:

Đáp án: C

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021