Hoàn thiện kết luận bằng cách điền từ thích hợp vào đoạn văn dưới đây

 • 1 Đánh giá

3. Hoàn thiện kết luận bằng cách điền từ thích hợp vào đoạn văn dưới đây

a) Đối với TKHT :

 • Tia tới song song với trục chính thì tia ló
 • Tia tới đi qua tiêu điểm vật chính thì tia ló
 • Tia tới qua quang tâm thì tia ló

b) Đối với TKPK :

 • Tia tới song song với trục chính thì đường kéo dài của tia ló
 • Tia tới có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính thì tia ló
 • Tia tới qua quang tâm thì tia ló

Bài làm:

a) Đối với TKHT :

 • Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm ảnh chính.
 • Tia tới đi qua tiêu điểm vật chính thì tia ló song song với trục chính.
 • Tia tới qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

b) Đối với TKPK :

 • Tia tới song song với trục chính thì đường kéo dài của tia ló qua tiêu điểm ảnh chính.
 • Tia tới có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính thì tia ló song song với trục chính.
 • Tia tới qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9