1. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

2. Có thể nhận biết các thể đột biến gen qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của đột biến gen trong chọn giống cây trồng như thế nào? Hãy sưu tầm tư liệu và mô tả một giống cây trồng biến đổi gen ở Việt Nam.

Bài làm:

1. Ví dụ: Bệnh hồng cầu lưỡi liêm => gây thiếu máu ở người là do đột biến gen gây ra

2. Dấu hiệu nhận diện đột biến gen

+ là sự sai khác của 1 hoặc 1 vài cặp Nu trong trình tự của gen

+ làm thay đổi biểu hiện tính trạng do gen quy định

- Trong chọn giống, người ta ứng dụng để tạo những giống có lợi cho nhu cầu của con người.

- Ví dụ: cà chua tím, ngô tím là sản phẩm của đột biến gen

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9