1. Hãy hoàn thành bảng sau: điền số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội hoặc đơn bội của loài vào ô tương ứng còn trống.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy hoàn thành bảng sau: điền số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội hoặc đơn bội của loài vào ô tương ứng còn trống.

Sinh vật

n

2n

Sinh vật

n

2n

Ruồi giấm

4

Cá vàng

94

Đậu

14

Chó

39

Lúa mì

14

Tinh tinh

24

Cây bao báp

22

Người

46

Bài làm:

Sinh vật

n

2n

Sinh vật

n

2n

Ruồi giấm

4

8

Cá vàng

47

94

Đậu

7

14

Chó

39

78

Lúa mì

14

28

Tinh tinh

24

48

Cây bao báp

11

22

Người

23

46

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021