Cường độ dòng điện qua mạch là

  • 1 Đánh giá

9. Một đoạn mạch gồm hai điện trở và $R_2 = 20\; \Omega $ mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12 V. Cường độ dòng điện qua mạch là

A. 1,2 A

B. 0,3 A

C. 0,4 A

D. 0,6 A

Bài làm:

Điện trở tương đương của mạch là:

Cường độ dòng điện qua mạch là: A

Đáp án: C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021