Đặt một vật trước gương cầu lồi, thu được ảnh

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Đặt một vật trước gương cầu lồi, thu được ảnh

A. thật, cùng chiều với vật

B. ảo, ngược chiều với vật

C. thật, ngược chiều với vật

D. ảo, nhỏ hơn vật

Bài làm:

Đáp án: D

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9