Mỗi máy ảnh dùng phim đều có các bộ phận chính là

  • 1 Đánh giá

7. Mỗi máy ảnh dùng phim đều có các bộ phận chính là

A. Vật kính, buồng tối

B. Vật kính, chỗ đặt phim.

C. Đèn flash, buồng tối, chỗ đặt phim.

D. Vật kính, buồng tối, chỗ đặt phim.

Bài làm:

Đáp án: D

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021