III. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các hệ sinh thái

  • 1 Đánh giá

III. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các hệ sinh thái

Câu hỏi thảo luận:

- Những hành động nào hiện nay đang vi phạm Luật Bảo vệ môi trường? Hiện nay nhận thức của người dân địa phương về vấn đề đó đã đúng như Luật Bảo vệ môi trường quy định chưa?

- Chính quyền địa phương và nhân dân cần làm gì để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường?

- Những khó khăn trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là gì? Có cách nào khắc phục?

- Trách nhiệm của mỗi HS trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là gì?

Bài làm:

- Những hành động vi phạm Luật Bảo vệ môi trường là:

+ Khai thác rừng bừa bãi

+ săn bắt động vật hoang dã

+ đổ chất thải công nghiệp và rác sin hoạt ra môi trường không qua sử lí

+ sử dụng các chất độc có hại như chất phóng xạ,..

=> tuy nhiên, các vấn đề này chưa được nhận thức đúng đắn nên vẫn có hiện tượng vi phạm xảy ra.

- Chính quyền và nhân dân cần thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền để mọi người nhận thức đúng về Luật Bảo vệ môi trường.

- Khó khăn khi thực hiện:

+ nhiều người ở vùng sâu vùng xa chưa biết đến Luật.

+chi phí cho việc sử lí rác thải quá cao

+ ....

- Để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường chúng ta cần phải tuyên truyền cho họ hậu quả của việc tàn phá môi trường, từ đó nâng cao ý thức người khác bằng việc động viên họ thực hiện tốt các điều luật.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021