II. Công nghệ sinh học

 • 1 Đánh giá

II. Công nghệ sinh học

- Công nghệ sinh học là gì? Nêu các lĩnh vực trong công nghệ sinh học và cho ví dụ.

- Hãy nêu vai trò công nghệ sinh học và từng lĩnh vực của nó trong sản xuất và đời sống.

Bài làm:

 • Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.
 • Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực:
  • Công nghệ lên men
  • Công nghệ tế bào
  • Công nghệ enzim
  • Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi
  • Công nghệ sinh học xử lí môi trường
  • Công nghệ gen
  • Công nghệ sinh học y - dược
 • Vai trò của công nghệ sinh học là tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021