Công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là

  • 1 Đánh giá

3. Công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Đáp án: B

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021