Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng sau

  • 1 Đánh giá

II. Tính chất hóa học

Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng sau

Bài làm:

*Thí nghiệm 1: Nhôm cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng. Do nhôm tác dụng với O2 ở điều kiện nhiệt độ

*Thí nghiệm 2: Nhôm tan dần, có hiện tượng sủi bọt khí. Do Al tác dụng với HCl/H2SO4 ở điều kiện thường

*Thí ngiệm 3: Nhôm tan dần dung dịch màu xanh (CuSO4) nhạt màu dần, xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ. Do Al tác dụng với CuSO4 ở điều kiện thường.

*Thí nghiệm 4: Al tan dần, sủi bọt khí. Do Al tác dụng với NaOH ở điều kiện nhiệt độ

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021