Kính lúp là một thấu kính

  • 1 Đánh giá

12. Kính lúp là một thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự dài.

B. hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. phân kì có tiêu cự dài.

D. phân kì có tiêu cự ngắn.

Bài làm:

Đáp án: B

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021