Di truyền học với hôn nhân Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Khoa học tự nhiên 9 Bài 30

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung đáp án cho phần Di truyền học với hôn nhân thuộc chương trình học Khoa học tự nhiên 9 Bài 30: Di truyền y học tư vấn.

Di truyền học với hôn nhân

- Dựa vào quy luật di truyền nào sẽ giải thích được:

  1. Tại sao phải quy định "hôn nhân một vợ 1 chồng"?
  2. Vì sao nên cấm chẩn đoán giới tính thai nhi?

- Hãy nhớ lại các quy luật di truyền - biến dị để trả lời câu hỏi:

  1. Tại sao kết hôn gần làm suy thoái giống nòi?
  2. Những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ tư trở đi được phép kết hôn theo pháp luật?

Bài làm:

- Dựa vào các quy luật di truyền để giải thích:

+ quy luật phân li độc lập của Menđen

+ cơ chế xác định giới tính

- Trả lời câu hỏi:

+ Khi kết hôn gần sẽ làm tăng tỉ lệ KG đồng hợp lặn => làm tăng biểu hiện của các bệnh,tật di truyền do gen lặn quy định => làm suy giảm giống nòi

+ Với những người có huyết thống trên 4 đời đảm bảo việc cách li làm cho 2 người có KG khác nhau => hạn chế sự suy giảm giống nòi