Công thức xác định điện trở của một dây dẫn là

  • 1 Đánh giá

4. Công thức xác định điện trở của một dây dẫn là

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Đáp án: B

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021