2. Lập bảng so sánh trội hoàn toàn với trội không hoàn toàn, cho ví dụ minh họa.

  • 1 Đánh giá

2. Lập bảng so sánh trội hoàn toàn với trội không hoàn toàn, cho ví dụ minh họa.

Bài làm:

đặc điểmTrội hoàn toànTrội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)100% tính trạng trội100% tính trạng trung gian
tỉ lệ kiểu hình ở F23 trội : 1 lặn1 trội : 2 trung gian : 1 lặn
Phép lai phân tích dùng trong trường hợp nàosử dụng phép lai phân tíchkhông sử dụng phép lai phân tích

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9