Có thể dùng vôn kế và ampe kế để xác định giá trị của một điện trở trong một mạch điện bất kì có dòng điện chạy qua không?

  • 1 Đánh giá

6. Có thể dùng vôn kế và ampe kế để xác định giá trị của một điện trở trong một mạch điện bất kì có dòng điện chạy qua không? Nếu được hãy trình bày cách làm đó.

Bài làm:

Có thể dùng vôn kế và ampe kế để xác định giá trị của điện trở bằng cách:

Đo giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và cường độ dòng điện chạy qua điện trở, các giá trị này là U và I.

Áp dụng định luật Ôm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9