Hãy kể ra một số dạng năng lượng thường gặp

  • 1 Đánh giá

Ôn tập phần Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

1. Hãy kể ra một số dạng năng lượng thường gặp.

Bài làm:

Một số dạng năng lượng thường gặp: Quang năng, Cơ năng, Nhiệt năng, Điện năng, Năng lượng của sóng, ....

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021