Một bóng đèn khi đang được thắp sáng có điện trở 12 ôm, cường độ dòng điện chạy qua là 0,5 A. Khi đo hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây tóc là

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức (SGK KHTN 9 tập 1 trang 46)

C. Hoạt động luyện tập.

1. Một bóng đèn khi đang được thắp sáng có điện trở 12 ôm, cường độ dòng điện chạy qua là 0,5 A. Khi đo hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây tóc là:

A. 24 V B. 6 V C. 0,04 V D. 12,5 V

Bài làm:

Đáp án B.

Có U = I.R = 0,5 . 12 = 6 V

  • 99 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021