Giải phần E trang 58 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy tìm hiểu về tác dụng của cây xanh với môi trường.

Bài làm:

Tác dụng của cây xanh với môi trường:

  • Hấp thụ khí CO2 thải khí O2, giảm lượng trong không khí, chống ô nhiễm không khí.
  • Điều hoà không khí.
  • Chắn gió, chắn bão, giảm tiếng ồn và tăng chất lượng không khí.
  • Giảm tải cho hệ thống thoát nước mưa đô thị.
  • Các thảm cây xanh làm tăng chất lượng nước các thủy vực do hấp thụ chất ô nhiễm từ nước chảy tràn bề mặt, làm giảm lượng nước tập trung vào nguồn nước mặt và tăng trữ lượng nước ngầm.
  • Làm giảm xói mòn các khu vực ao, suối, sông hồ,...
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9