2. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do 1 gen lặn trên X quy định. Một người phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy một người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh được một người con trai thì xác suất để người con trai đó bị bệnh mù mà

  • 1 Đánh giá

2. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do 1 gen lặn trên X quy định. Một người phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy một người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh được một người con trai thì xác suất để người con trai đó bị bệnh mù màu là bao nhiêu? Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này đều không bị bệnh.

Bài làm:

- em trai của mẹ mắc bệnh có KG: XmY

=> mẹ có thể có KG: XMXM hoặc XMXm

- Chồng bình thường có KG: XMY

=> Nếu con trai mắc bệnh thì mẹ có KG là XMXm với tỉ lệ 1/2

=> cặp vợ chồng này sinh con trai mắc bệnh là 1/4.1/2 = 1/8

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9