Giải câu 6 trang 35 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 35 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Đốt cháy hoàn toàn 784 ml khí (đktc) một hidrocacbon A thu được 1,54 gam và 1,89 gam nước. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A. Biết A có mạnh cacbon hở và làm mất màu dung dịch brom. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Số mol của A là: (mol)

Số mol và $H_2O$ lần lượt là:

(mol); $n_{H_2O} = 0,105$ (mol)

Gọi công thức phân tử của A là .

Bảo toàn nguyên tố C và H, ta có: ; $0,0175y = 2\times 0,105$

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021