Hệ thức I= U/Rđược tìm ra khi nào? Và khi nào được các nhà vật lí học trên thế giới công nhận?

  • 1 Đánh giá

2. Hệ thức được tìm ra khi nào? Và khi nào được các nhà vật lí học trên thế giới công nhận?

Bài làm:

Georg Simon Ohm (16/3/1789 - 6/7/1854) là một nhà vật lí người Đức. Ông là người phát biểu định luật Ohm. Định luật Ohm được ông công bố năm 1827. Cho tới cuối thế kỉ XIX, định luật này mới được các nhà vật lý học trên toàn thế giới công nhận và được ứng dụng rộng rãi.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021