Công thức xác định công của một dòng điện trong đoạn mạch là

  • 1 Đánh giá

12. Công thức xác định công của một dòng điện trong đoạn mạch là

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021