Giải câu 1 trang 98 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 98 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây và cho biết quy luật về chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây.

Vẽ chiều của đường chứ từ của nam cham và chiều đường sức từ của cuộn dây có dòng điện chạy qua trong hai hình 49.3 và 49.4 (sgk trang 98)

Nhận xét về quy luật chiều dòng điện cảm ứng suất hiện trong cuộn dây.

 Giải câu 1 trang 98 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Hình 49.3:

  • Nam châm: từ phải sang trái.
  • Cuộn dây: từ phải sang sái

Hình 49.4:

  • Nam châm: Từ phải sang trái
  • Cuộn dây: Từ trái sang phải.

Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà giảm hoặc ngược lại đang giảm lại tăng.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9