Một dây dẫn bằng niken dài 20 m, tiết diện 0,05 mm vuông. Điện trở của dây dẫn này là....

  • 1 Đánh giá

5. Một dây dẫn bằng niken dài 20 m, tiết diện . Điện trở suất của niken là $0,4.10^{-6} \Omega.m$. Điện trở của dây dẫn này là

$B. 1,6 \Omega$ $C. 16 \Omega$ $D. 160 \Omega$

Bài làm:

Đáp án: D

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9