Hãy lấy ví dụ về tác dụng nhiệt của ánh sáng và chỉ ra sự biến đổi năng lượng trong ví dụ đó

  • 1 Đánh giá

22. Hãy lấy ví dụ về tác dụng nhiệt của ánh sáng và chỉ ra sự biến đổi năng lượng trong ví dụ đó.

Bài làm:

Ví dụ: Vào những ngày nắng, ban đầu, khi mặt trời mới mọc, đi chân đất trên sân có cảm giác rất mát. Đến chiều, ta lại có cảm giác nóng nếu đi chân đất trên sân.

Giải thích: Năng lượng của ánh sáng mặt trời (quang năng) chiếu xuống mặt sân, làm sân nóng lên (nhiệt năng).

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021