Điện trở R=12 ôm được mắc nối tiếp một biến trở Rx vào nguồn điện có hiệu điện thế bằng 12V không đổi. Để cường độ dòng điện chạy qua Rx có độ lớn bằng 400 mA thì giá trị của biến trở Rx khi đó bằng:

  • 2 Đánh giá

Câu 7. Điện trở R=12 được mắc nối tiếp một biến trở Rx vào nguồn điện có hiệu điện thế bằng 12 V không đổi. Để cường độ dòng điện chạy qua Rx có độ lớn bằng 400 mA thì giá trị của biến trở Rx khi đó bằng:

$B. 30 \Omega$ $C. 12 \Omega$ $D. 24 \Omega$

Bài làm:

Đáp án: A

vì R nt Rx nên

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021