Em và các bạn trong nhóm hãy vẽ tranh tuyên truyền và đề xuất các biện pháp về việc cần bảo vệ sự cân bằng sinh thái.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

- Em và các bạn trong nhóm hãy vẽ tranh tuyên truyền và đề xuất các biện pháp về việc cần bảo vệ sự cân bằng sinh thái.

- Em cùng nhóm bạn tìm hiểu thành phần của một hệ sinh thái nơi em và các bạn ở.

Bài làm:

Hướng dẫn

- để vẽ tranh em hãy liệt kê các biện pháp và nôi dung tuyên truyền sau đó thiết kế poster khổ A0.

- Em hãy sắp xếp các nhân tố sinh thái theo các thành phần:

+ nhân tố vô sinh

+ nhân tố hữu sinh

  • sinh vật sản xuất
  • sinh vật tiêu thụ
  • sinh vật phân giải
  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021