Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc?

  • 1 Đánh giá

25. Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc, ánh sáng không đơn sắc?

Bài làm:

Muốn biết một chùm sáng màu có phải là đơn sắc hay không, ta chiếu chùm sáng đó vào mặt ghi của đĩa CD và quan sát chùm sáng phản xạ.

  • Chùm sáng phản xạ chỉ có một màu nhất định thì ánh sáng chiếu tới đĩa là ánh sáng đơn sắc.
  • Chùm sáng phản xạ có nhiều ánh sáng màu thì ánh sáng chiếu tới đĩa là ánh sáng không đơn sắc.
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021