Giải câu 3 trang 52 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trình bày các phương pháp hóa học phân biệt:

a) Các chất lỏng riêng rẽ: Dầu dừa và dầu hỏa

b) Các chất rắn mềm: mỡ bò và nến/ sáp

Bài làm:

Sử dụng phản ứng thủy phân của chất béo để phân biệt các chất trên: Đun và khuấy mỗi chất với dung dịch NaOH: chất bị tan dần trong dung dịch NaOH là dầu dừa/mỡ ăn (chất béo); chất không tan là dầu hỏa/nến, sáp.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021