Điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị là.

  • 1 Đánh giá

7. Cho đoạn mạch gồm hai điện trở ; $R_2 = 60 \Omega $ mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị là.

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Điện trở tương đương:

Đáp án: B

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021