3. Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền

  • 1 Đánh giá

3. Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền

Em đã biết gì về một số biện pháp nhằm hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền ở người?

Bài làm:

Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền

  • Chống sử dụng , thử, sản xuất vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và hành vi gây ô nhiễm môi trường
  • Sử dụng đúng quy cách thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc chữa bệnh
  • Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây bệnh hoặc hạn chế sinh con ở những cặp vợ chồng này
  • 111 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9