Thấu kính đã cho là thấu kính gì?

  • 1 Đánh giá

17. Biết S' là ảnh của S qua thấu kính và thấu kính đặt vuông góc với trục chính . Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm, tiêu điểm F, F' của thấu kính đã cho.

Thấu kính đã cho là thấu kính gì?

Bài làm:

Thấu kính đã cho là thấu kính gì?

Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021