Giải câu 8 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Vẽ và xác định chiều đường sức từ đối với nam châm thẳng và ống dây có dòng điện một chiều chạy qua (Hình 52.5)

Giải câu 8 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Giải câu 8 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021