Giải câu 1 trang 78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Có một thanh nam châm thẳng bị gãy tại chính giữa của thanh. Lúc này, một nửa thanh nam châm sẽ như thế nào?

A. Chỉ còn cực Bắc

B. Chỉ còn cực Nam

C. Còn một trong hai cực

D. Vẫn còn hai cực từ, từ cực Bắc và từ cực Nam

Bài làm:

Đáp án: D

  • 141 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9