Giả sử xuất hiện các bộ NST với kí hiệu 3n,4n hoặc 21 + 1 hay 2n -1. Hãy dự đoán nguyên nhân và cơ chế tạo ra các bộ NST nêu trên. Các loại bộ NST trên là có lợi hay có hại cho sinh vật, vì sao?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Giả sử xuất hiện các bộ NST với kí hiệu 3n,4n hoặc 21 + 1 hay 2n -1. Hãy dự đoán nguyên nhân và cơ chế tạo ra các bộ NST nêu trên. Các loại bộ NST trên là có lợi hay có hại cho sinh vật, vì sao?

Quan sát hình 24.1 và thảo luận: Nguyên nhân tạo ra quả dưa hấu khổng lồ.

Bài làm:

- Nguyên nhân: do tác động của các tác nhân đột biến gây rối loạn quá trình phân bào.

- Cơ chế: Trong quá trình phân bào, 1 hoặc 1 vài hoặc tất cả thoi phân bào không được hình thành làm cho 1 hoặc 1 vài hoặc tất cả các NST không phân li đều về các tế bào con.

- dạng 4n là có lợi vì nó tăng sức sống và sức chống chịu cho sinh vật.

- 3n, 2n+1, 2n-1 có hại vì nó gây bệnh và làm mất khả năng sinh sản cho sinh vật.

- để tạo thành quả dưa hấu khổng lồ ta cần gây đội biến đa bội cho nó.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021