Giải câu 6 trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 3 Đánh giá

Câu 6: Trang 12 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí là 890 kJ. Để đun sôi 1 lít nước từ $20^\circ C$ cần 33,6 kJ và nhiệt thất thoát là 10%. Tính thể tích khí biogas (chứa 60% metan) cần dùng để đun sôi 2 lít nước như trên.

Bài làm:

Nhiệt lượng thất thoát là 10% nên hiệu suất là 90%

Nhiệt lượng thực tế cần để đun sôi 1 lít nước là: 33,6 : 90% \approx 37,33 kJ

Nhiệt lượng thực tế cần để đun sôi 2 lít nước là: kJ

1 mol khí sinh ra 890 kJ. Vậy 74,66 kJ được tạo thành từ số mol là: $n = \frac{74,6}{890} \approx 0,084$ mol

Thể tích khí metan cần dùng là: (lít)

Thể tích khí biogas cần dùng là: (lít)

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021