Giải thích tại sao điện năng ở nhà lại tính ra kW.h?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Giải thích tại sao điện năng ở nhà lại tính ra kW.h?

Bài làm:

Vì để dễ dàng tính tiền điện sử dụng 1kW.h = 1 số điện. Nếu để các đại lượng khác như Jun thì số rất cồng kềnh.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9