I. Môi trường và các nhân tố sinh thái

  • 1 Đánh giá

B-C. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập

I. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Quan sát trong tự nhiên, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 66.1.

STT

Tên sinh vật

Môi trường sống

1

Cây hoa hồng

Đất – không khí (môi trường trên cạn)

2

Cá chép

3

Sán lá gan

4

5

Em hãy điền các nhân tố sih thái tác động lên đời sống của thỏ vào bảng sau:

Nhân tố vô sinh

Nhân tố hữu sinh

Nhân tố con người

Nhân tố các sinh vật khác

Bài làm:

Bảng 66.1

STT

Tên sinh vật

Môi trường sống

1

Cây hoa hồng

Đất – không khí (môi trường trên cạn)

2

Cá chép

môi trường nước

3

Sán lá gan

môi trường sinh vật

4

giun đất

môi trường trong đất

5

con ếch

môi trường đất - không khí

Bảng 66.2

Nhân tố vô sinh

Nhân tố hữu sinh

Nhân tố con người

Nhân tố các sinh vật khác

ánh sáng

con người

cây cỏ

nhiệt độ

động vật ăn cỏ

độ ẩm

động vật ăn thịt

đấtđộng vật cộng sinh
nướcđộng vật kí sinh
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021