Giải câu 2 trang 69 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, thu được giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu 8 độ có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu suất của quá trình lên men là 92% và rượu etylic có .

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng giấm thu được là bao nhiêu?

Bài làm:

PTHH:

a) Thể tích rượu nguyên chất có trong 10 lít rượu 8 độ là: 0,8 lít.

Khối lượng rượu là: (g)

Theo phương trình hóa học và hiệu suất đạt 92%, ta có, khối lượng axit thu được là:

(g)

b) Khối lượng dung dịch giấm ăn thu được là: (g)

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021