Giải câu 7 trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 8 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong đường mía (hay còn gọi là saccarozo) ()

Bài làm:

Giả sử có 1 mol saccarozo.

Khối lượng của 1 mol là:

Tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố là:

; $\% H = \frac{22}{342}\times 100\% = 6,4\%$; $\% O = 100\% - 42,1\% - 6,4% = 51,5\%$

  • 131 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021