Thực hành thao tác giao phấn ở lúa, ngô

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Thực hành thao tác giao phấn ở lúa, ngô:

- Bước 1: chọn cây mẹ

- Bước 2: Khử đực ở cây mẹ

- Bước 3: Thụ phấn

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021