Giải câu 2 trang 88 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Một trong các ứng dụng của nam châm là chế tạo các đệm từ. Hãy tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của đệm từ.

Bài làm:

Nguyên tắc hoạt động của đệm từ: Dựa vào lực đẩy của các thanh nam châm khi đặt cùng cực từ gần nhau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9