2. Học sinh thảo luận nhóm và đưa ra các ví dụ khác minh họa tính di truyền và biến dị ở sinh vật.

  • 1 Đánh giá

2. Học sinh thảo luận nhóm và đưa ra các ví dụ khác minh họa tính di truyền và biến dị ở sinh vật.

Bài làm:

- khi trồng những cây đậu Hà lan từ cây mẹ có hoa trắng sẽ thu được các cây con có hoa trắng

- khi bố hói đầu thì sinh con trai hói đầu

- con chó mẹ tai cụp sinh con chó con tai cụp

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9