Nếu mắc hai đầu A và B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

V. Biến trở

1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở

Quan sát các loại biến trở (hình 10.2, 10.3)

Nếu mắc hai đầu A và B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở không? Vì sao?

Bài làm:

Nếu mắc hai đầu A và B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở. Vì khi di chuyển con chạy C thì chiều dài của cuộn dây thay đổi dẫn đến điện trở thay đổi.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021