Nêu các biện pháp để sử dụng tiết kiệm điện năng. Lí do cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.

  • 1 Đánh giá

2. Sử dụng tiết kiệm điện

Nêu các biện pháp để sử dụng tiết kiệm điện năng. Lí do cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng.

Bài làm:

Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng:

  • Giảm bớt điện năng trong giờ cao điểm.
  • Lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện.
  • Không sử dụng lãng phí điện năng.

Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì:

  • Năng lượng không phải là vô tận nếu chúng ta không tiết kiệm sẽ dẫn đến thiếu hụt năng lượng.
  • Tiết kiệm tài chính cho gia đình.
  • Tránh hỏng đồ điện trong gia đình.
  • Tránh hệ thống điện bị quá tải dẫn đến cháy nổ.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021