Giải câu 78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 78 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Trong các phương án ở hình 46.10, phương án nào cho biết hai nam châm sẽ hút nhau.

Bài làm:

Đáp án: D

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021